Vật Lý

Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số Salinity Meter

Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số

đo mặn ao nôi trồng thủy sản...

Salinity Meter
Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số

đo mặn ao nôi trồng thủy sản...

Salinity Meter
Khúc xạ kế đo MASTER-S28M

Khúc xạ kế đo

Đo độ mặn...

MASTER-S28M
Khúc xạ kế đo

Đo độ mặn...

MASTER-S28M
Khúc xạ kế MASTER-20M

Khúc xạ kế

Đo độ ngọt...

MASTER-20M
Khúc xạ kế

Đo độ ngọt...

MASTER-20M
Khúc xạ kế MASTER-53M

Khúc xạ kế

Đo độ ngọt...

MASTER-53M
Khúc xạ kế

Đo độ ngọt...

MASTER-53M
Máy đo pH-Độ oxi hóa khử HM-31P

Máy đo pH-Độ oxi hóa khử

Cầm tay, Sử dụng pin có thể sạc l...

HM-31P
Máy đo pH-Độ oxi hóa khử

Cầm tay, Sử dụng pin có thể sạc l...

HM-31P
Máy đo oxi hóa khửRM-30P

Máy đo oxi hóa khử

Cầm tay, sử dụng pin có thể sạc l...

RM-30P
Máy đo oxi hóa khử

Cầm tay, sử dụng pin có thể sạc l...

RM-30P
Máy đo độ dẫn cầm tayCM-31P

Máy đo độ dẫn cầm tay

...

CM-31P
Máy đo độ dẫn cầm tay

...

CM-31P
Máy đo oxi hòa tan DO-31P

Máy đo oxi hòa tan

Cầm tay...

DO-31P
Máy đo oxi hòa tan

Cầm tay...

DO-31P
Máy đo pH và độ dẫn điệnWM-32EP

Máy đo pH và độ dẫn điện

Cầm tay...

WM-32EP
Máy đo pH và độ dẫn điện

Cầm tay...

WM-32EP