Máy ly tâm

Máy ly tâm miniD1008

Máy ly tâm mini

- Tốc độ quay tối đa : 7000 rpm ...

D1008
Máy ly tâm mini

- Tốc độ quay tối đa : 7000 rpm ...

D1008
Máy ly tâmEBA 200

Máy ly tâm

...

EBA 200
Máy ly tâm

...

EBA 200
Máy ly tâmEBA 200 S

Máy ly tâm

...

EBA 200 S
Máy ly tâm

...

EBA 200 S
Máy ly tâmEBA 270

Máy ly tâm

...

EBA 270
Máy ly tâm

...

EBA 270
Máy ly tâm máuHaematokrit 200

Máy ly tâm máu

...

Haematokrit 200
Máy ly tâm máu

...

Haematokrit 200
Máy ly tâmMIKRO 185

Máy ly tâm

...

MIKRO 185
Máy ly tâm

...

MIKRO 185
Máy ly tâmMIKRO 200

Máy ly tâm

...

MIKRO 200
Máy ly tâm

...

MIKRO 200
Máy ly tâmMIKRO 200R

Máy ly tâm

30 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO 200R
Máy ly tâm

30 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO 200R
Máy ly tâmMIKRO220

Máy ly tâm

60 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO220
Máy ly tâm

60 vị trí cho ống 1,5/2 mL...

MIKRO220