TAKEMURA

Máy đo pH và độ ẩm đất DM-15

Máy đo pH và độ ẩm đất

Nhỏ gọn và dễ sử dụng...

DM-15
Máy đo pH và độ ẩm đất

Nhỏ gọn và dễ sử dụng...

DM-15
Máy đo pH đấtDM-13

Máy đo pH đất

...

DM-13
Máy đo pH đất

...

DM-13
Máy Đo PH Và Độ Ẩm ĐấtDM5

Máy Đo PH Và Độ Ẩm Đất

...

DM5
Máy Đo PH Và Độ Ẩm Đất

...

DM5