Thiết Bị Đo

Khúc xạ kếPAL - 1

Khúc xạ kế

khúc xạ kế kỹ thuật số cầm tay...

PAL - 1
Khúc xạ kế

khúc xạ kế kỹ thuật số cầm tay...

PAL - 1
Khúc xạ kế Master 3 M

Khúc xạ kế

...

Master 3 M
Khúc xạ kế

...

Master 3 M
Khúc xạ kế Master 3 Alpha

Khúc xạ kế

Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix)...

Master 3 Alpha
Khúc xạ kế

Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix)...

Master 3 Alpha
Khúc xạ kế Master 2 alpha

Khúc xạ kế

Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix)...

Master 2 alpha
Khúc xạ kế

Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix)...

Master 2 alpha
Máy đo cường độ âm thanhDS-102

Máy đo cường độ âm thanh

Khoảng đo từ: 30 to 130 dB. ...

DS-102
Máy đo cường độ âm thanh

Khoảng đo từ: 30 to 130 dB. ...

DS-102
Máy đo ánh sángDL - 204

Máy đo ánh sáng

...

DL - 204
Máy đo ánh sáng

...

DL - 204
Máy đo độ ẩm nhiệt đô HT 390

Máy đo độ ẩm nhiệt đô

...

HT 390
Máy đo độ ẩm nhiệt đô

...

HT 390
Máy đo bức xạ mặt trờiSP 216

Máy đo bức xạ mặt trời

...

SP 216
Máy đo bức xạ mặt trời

...

SP 216
Máy đo gió nhiệt độAT-350m

Máy đo gió nhiệt độ

...

AT-350m
Máy đo gió nhiệt độ

...

AT-350m