Máy luân nhiệt PCR

MÁY LUÂN NHIỆTGTC96S

MÁY LUÂN NHIỆT

+ Tương thích với đĩa 96 giếng, ...

GTC96S
MÁY LUÂN NHIỆT

+ Tương thích với đĩa 96 giếng, ...

GTC96S