Cleaver Scientific - Anh

ElectroBLOT BlotterSB10

ElectroBLOT Blotter

...

SB10
ElectroBLOT Blotter

...

SB10
ElectroBLOT BlotterSB10W

ElectroBLOT Blotter

...

SB10W
ElectroBLOT Blotter

...

SB10W
ElectroBLOT BlotterSB20

ElectroBLOT Blotter

...

SB20
ElectroBLOT Blotter

...

SB20
TỦ TIỆT TRÙNG UV ĐỂ CHUẨN BỊ PCR MINICSL-UVCABMINI

TỦ TIỆT TRÙNG UV ĐỂ CHUẨN BỊ PCR MINI

-Bất hoạt acid nucleic trong 5 đến 3...

CSL-UVCABMINI
TỦ TIỆT TRÙNG UV ĐỂ CHUẨN BỊ PCR MINI

-Bất hoạt acid nucleic trong 5 đến 3...

CSL-UVCABMINI
Bộ liên kết UV chéo CL508

Bộ liên kết UV chéo

...

CL508
Bộ liên kết UV chéo

...

CL508
Tủ thao tác bằng găng tay kèm đèn UVCSL-COMBIBOX

Tủ thao tác bằng găng tay kèm đèn UV

-Hộp đựng gay tay kín -Đèn UV đ...

CSL-COMBIBOX
Tủ thao tác bằng găng tay kèm đèn UV

-Hộp đựng gay tay kín -Đèn UV đ...

CSL-COMBIBOX
Hộp găng tay kín CSL-GB

Hộp găng tay kín

...

CSL-GB
Hộp găng tay kín

...

CSL-GB
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blotchemiPRO XS9

Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Hệ thống chụp ảnh gel điện di protein và western blot

...

chemiPRO XS9
Hệ thống điện di ngangMSMINI

Hệ thống điện di ngang

- Kiểm tra nhanh các mẫu sau khi phân h...

MSMINI
Hệ thống điện di ngang

- Kiểm tra nhanh các mẫu sau khi phân h...

MSMINI