Nông Nghiệp

Máy đo pH và độ ẩm đất DM-15

Máy đo pH và độ ẩm đất

Nhỏ gọn và dễ sử dụng...

DM-15
Máy đo pH và độ ẩm đất

Nhỏ gọn và dễ sử dụng...

DM-15
Máy đo pH đấtDM-13

Máy đo pH đất

...

DM-13
Máy đo pH đất

...

DM-13
Máy Đo Độ Chặt Của Đất DM8

Máy Đo Độ Chặt Của Đất

...

DM8
Máy Đo Độ Chặt Của Đất

...

DM8
Máy Đo PH Và Độ Ẩm ĐấtDM5

Máy Đo PH Và Độ Ẩm Đất

...

DM5
Máy Đo PH Và Độ Ẩm Đất

...

DM5
Kiểm tra nhanh độ kiềmTest KH

Kiểm tra nhanh độ kiềm

100 lần test/hộp ...

Test KH
Kiểm tra nhanh độ kiềm

100 lần test/hộp ...

Test KH
Kiểm Tra Clorin nhanhTEST Cl

Kiểm Tra Clorin nhanh

45 lần test/hộp ...

TEST Cl
Kiểm Tra Clorin nhanh

45 lần test/hộp ...

TEST Cl
Kiểm tra nhanh độ cứngTEST GH

Kiểm tra nhanh độ cứng

100 lần test/hộp ...

TEST GH
Kiểm tra nhanh độ cứng

100 lần test/hộp ...

TEST GH
Kiểm tra NitriteTEST NO2

Kiểm tra Nitrite

75 lần test/hộp ...

TEST NO2
Kiểm tra Nitrite

75 lần test/hộp ...

TEST NO2
Kiểm tra nhanh NO3TEST NO3

Kiểm tra nhanh NO3

60 lần test ...

TEST NO3
Kiểm tra nhanh NO3

60 lần test ...

TEST NO3