Precisa - Thuỵ Sỹ

CÂN PHÂN TÍCH LS 220A

CÂN PHÂN TÍCH

4 SỐ LẺ...

LS 220A
CÂN PHÂN TÍCH

4 SỐ LẺ...

LS 220A
CÂN SẤY ẨM XM 50

CÂN SẤY ẨM

Khả năng cân 52 g; gia nhiệt hồng ngo...

XM 50
CÂN SẤY ẨM

Khả năng cân 52 g; gia nhiệt hồng ngo...

XM 50
CÂN SẤY ẨM XM 60

CÂN SẤY ẨM

Khả năng cân : 124g...

XM 60
CÂN SẤY ẨM

Khả năng cân : 124g...

XM 60