Sinh Hóa _ Vi Sinh

Tủ sấy đối lưuOF – 12G

Tủ sấy đối lưu

102 Lít, đối lưu cưỡng bức ...

OF – 12G
Tủ sấy đối lưu

102 Lít, đối lưu cưỡng bức ...

OF – 12G
Tủ sấy đối lưu OF - 22G

Tủ sấy đối lưu

151 L, đối lưu cưỡng bức...

OF - 22G
Tủ sấy đối lưu

151 L, đối lưu cưỡng bức...

OF - 22G
Tủ sấyON-02G

Tủ sấy

Dung tích 52 L, đối lưu tự nhiên...

ON-02G
Tủ sấy

Dung tích 52 L, đối lưu tự nhiên...

ON-02G
Tủ sấyON-22G

Tủ sấy

Dung tích 135 L, đối lưu tự nhiên...

ON-22G
Tủ sấy

Dung tích 135 L, đối lưu tự nhiên...

ON-22G
Nồi hấp kiểu đứngST-50G

Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 50 L...

ST-50G
Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 50 L...

ST-50G
Nồi hấp kiểu đứngST-105G

Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 105 L...

ST-105G
Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 105 L...

ST-105G
Nồi hấp tiệt trùng CLG – 32LDVP

Nồi hấp tiệt trùng

54 L, có hút chân không...

CLG – 32LDVP
Nồi hấp tiệt trùng

54 L, có hút chân không...

CLG – 32LDVP
Nồi hấp tiệt trùng CLG – 40MDVP

Nồi hấp tiệt trùng

85 L, có hút chân không...

CLG – 40MDVP
Nồi hấp tiệt trùng

85 L, có hút chân không...

CLG – 40MDVP
Nồi hấp tiệt trùng CL - 32S

Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 34 L...

CL - 32S
Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 34 L...

CL - 32S