JEIOTECH - Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưuOF – 12G

Tủ sấy đối lưu

102 Lít, đối lưu cưỡng bức ...

OF – 12G
Tủ sấy đối lưu

102 Lít, đối lưu cưỡng bức ...

OF – 12G
Tủ sấy đối lưu OF - 22G

Tủ sấy đối lưu

151 L, đối lưu cưỡng bức...

OF - 22G
Tủ sấy đối lưu

151 L, đối lưu cưỡng bức...

OF - 22G
Tủ sấyON-02G

Tủ sấy

Dung tích 52 L, đối lưu tự nhiên...

ON-02G
Tủ sấy

Dung tích 52 L, đối lưu tự nhiên...

ON-02G
Tủ sấyON-22G

Tủ sấy

Dung tích 135 L, đối lưu tự nhiên...

ON-22G
Tủ sấy

Dung tích 135 L, đối lưu tự nhiên...

ON-22G
Tủ ấmIB - 05G

Tủ ấm

Dung tích: 60 L...

IB - 05G
Tủ ấm

Dung tích: 60 L...

IB - 05G
Tủ ấmIB-15G

Tủ ấm

Dung tích: 102 L...

IB-15G
Tủ ấm

Dung tích: 102 L...

IB-15G
Tủ ấm lạnh IL3-15

Tủ ấm lạnh

150 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-15
Tủ ấm lạnh

150 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-15
Tủ ấm lạnh IL3-25

Tủ ấm lạnh

242 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-25
Tủ ấm lạnh

242 L, đối lưu cưỡng bức...

IL3-25
Nồi hấp kiểu đứngST-50G

Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 50 L...

ST-50G
Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 50 L...

ST-50G