Nồi Hấp Tiệt Trùng

Nồi hấp kiểu đứngST-50G

Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 50 L...

ST-50G
Nồi hấp kiểu đứng

Thể tích lồng: 50 L...

ST-50G
Nồi hấp tiệt trùng CLG – 32LDVP

Nồi hấp tiệt trùng

54 L, có hút chân không...

CLG – 32LDVP
Nồi hấp tiệt trùng

54 L, có hút chân không...

CLG – 32LDVP
Nồi hấp tiệt trùng CLG – 40MDVP

Nồi hấp tiệt trùng

85 L, có hút chân không...

CLG – 40MDVP
Nồi hấp tiệt trùng

85 L, có hút chân không...

CLG – 40MDVP
Nồi hấp tiệt trùng CL - 32S

Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 34 L...

CL - 32S
Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 34 L...

CL - 32S
Nồi hấp tiệt trùng CL – 32L

Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 54 L...

CL – 32L
Nồi hấp tiệt trùng

- Dung tích: 54 L...

CL – 32L
Nồi hấp tiệt trùng MC – 40 L

Nồi hấp tiệt trùng

105 L, Microcomputer Control...

MC – 40 L
Nồi hấp tiệt trùng

105 L, Microcomputer Control...

MC – 40 L
Nồi hấp tiệt trùng ngangSA-230FA

Nồi hấp tiệt trùng ngang

sấy khô, thêm nước tự động, 16 L...

SA-230FA
Nồi hấp tiệt trùng ngang

sấy khô, thêm nước tự động, 16 L...

SA-230FA
Nồi hấp tiệt trùng SA-300MB

Nồi hấp tiệt trùng

Có sấy hút chân không...

SA-300MB
Nồi hấp tiệt trùng

Có sấy hút chân không...

SA-300MB
Nồi hấp tiệt trùng SA-230MA

Nồi hấp tiệt trùng

Sấy, hút chân không, điều khiển vi...

SA-230MA
Nồi hấp tiệt trùng

Sấy, hút chân không, điều khiển vi...

SA-230MA