Thiết Bị Thú Y

Máy siêu âm thai chó DogScan

Máy siêu âm thai chó

DRAMINSKI ...

DogScan
Máy siêu âm thai chó

DRAMINSKI ...

DogScan
Máy siêu âm cho thú y4VETMINI

Máy siêu âm cho thú y

DRAMINSKI...

4VETMINI
Máy siêu âm cho thú y

DRAMINSKI...

4VETMINI
Máy khám thai heo náiPDP

Máy khám thai heo nái

DRAMINSKI ...

PDP
Máy khám thai heo nái

DRAMINSKI ...

PDP
Máy siêu âm màu cho thú y 4VET

Máy siêu âm màu cho thú y

DRAMINSKI...

4VET
Máy siêu âm màu cho thú y

DRAMINSKI...

4VET
Máy phát hiện thời kỳ động dục heo EDP

Máy phát hiện thời kỳ động dục heo

DRAMINSKI ...

EDP
Máy phát hiện thời kỳ động dục heo

DRAMINSKI ...

EDP
Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa MD 4x4Q

Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa

DRAMINSKI...

MD 4x4Q
Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa

DRAMINSKI...

MD 4x4Q
Máy siêu âm màu xách tayOPUS D

Máy siêu âm màu xách tay

DRAMINSKI...

OPUS D
Máy siêu âm màu xách tay

DRAMINSKI...

OPUS D