Tủ Thao Tác PCR

TỦ TIỆT TRÙNG UV ĐỂ CHUẨN BỊ PCR MINICSL-UVCABMINI

TỦ TIỆT TRÙNG UV ĐỂ CHUẨN BỊ PCR MINI

-Bất hoạt acid nucleic trong 5 đến 3...

CSL-UVCABMINI
TỦ TIỆT TRÙNG UV ĐỂ CHUẨN BỊ PCR MINI

-Bất hoạt acid nucleic trong 5 đến 3...

CSL-UVCABMINI
Tủ tiệt trùng UV để chuẩn bị PCRCSL-UVCAB

Tủ tiệt trùng UV để chuẩn bị PCR

-Bất hoạt acid nucleic trong 5 đến 3...

CSL-UVCAB
Tủ tiệt trùng UV để chuẩn bị PCR

-Bất hoạt acid nucleic trong 5 đến 3...

CSL-UVCAB
Bộ liên kết UV chéo CL508

Bộ liên kết UV chéo

...

CL508
Bộ liên kết UV chéo

...

CL508
Tủ thao tác bằng găng tay kèm đèn UVCSL-COMBIBOX

Tủ thao tác bằng găng tay kèm đèn UV

-Hộp đựng gay tay kín -Đèn UV đ...

CSL-COMBIBOX
Tủ thao tác bằng găng tay kèm đèn UV

-Hộp đựng gay tay kín -Đèn UV đ...

CSL-COMBIBOX
Hộp găng tay kín CSL-GB

Hộp găng tay kín

...

CSL-GB
Hộp găng tay kín

...

CSL-GB