Y học - Dược phẩm

Đo Độ Cứng ThuốcTBF 1000

Đo Độ Cứng Thuốc

Độ cứng 0-520N,+- 0.1N...

TBF 1000
Đo Độ Cứng Thuốc

Độ cứng 0-520N,+- 0.1N...

TBF 1000
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên TH3/200

Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 200 N ±0.04N...

TH3/200
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 200 N ±0.04N...

TH3/200
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc ViênTH3/500

Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 500 N ±0.1N...

TH3/500
Máy Đo Độ Cứng Của Thuốc Viên

Thang đo độ cứng: 0 - 500 N ±0.1N...

TH3/500
Bể rửa siêu âmPower Sonic 510

Bể rửa siêu âm

...

Power Sonic 510
Bể rửa siêu âm

...

Power Sonic 510
Bể rửa siêu âmP60/H

Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 5.75 lít...

P60/H
Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 5.75 lít...

P60/H
Bể rửa siêu âmS10H

Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 0.8 lít...

S10H
Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 0.8 lít...

S10H
Bể rửa siêu âmP180/H

Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 18 lít...

P180/H
Bể rửa siêu âm

Thể tích bể: 18 lít...

P180/H