Kiểm Nghiệm Vi Sinh

Tủ môi trườngTH-G-180

Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ ổn định môi trườngTH-G-300

Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Kính hiển viMT5210H

Kính hiển vi

...

MT5210H
Kính hiển vi

...

MT5210H
Tủ Cấy Vi Sinh CLB-202D-04

Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh

Tủ Cấy Vi Sinh Thổi Ngang ...

CLB-202D-04
Tủ Cấy Vi Sinh  CLB-201-03

Tủ Cấy Vi Sinh

Thổi Đứng ...

CLB-201-03
Tủ Cấy Vi Sinh

Thổi Đứng ...

CLB-201-03
Tủ sấy H055N

Tủ sấy

Đối lưu tự nhiên, Nhiệt độ môi t...

H055N
Tủ sấy

Đối lưu tự nhiên, Nhiệt độ môi t...

H055N
Tủ sấyH110 F

Tủ sấy

Đối lưu cưỡng bức, Nhiệt độ mô...

H110 F
Tủ sấy

Đối lưu cưỡng bức, Nhiệt độ mô...

H110 F
Bút Đếm Khuẩn LạcML 13160

Bút Đếm Khuẩn Lạc

10mL...

ML 13160
Bút Đếm Khuẩn Lạc

10mL...

ML 13160