Thiết Bị Phân Tích

Kính HV phân cựcML6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực ba mắt, xác đ...

ML6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực ba mắt, xác đ...

ML6130
Kính HV phân cựcModel: MT6130

Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130
Kính HV phân cực

Kính hiển vi phân cực, ba mắt, ứng ...

Model: MT6130
KÍNH HIỂN VICxL

KÍNH HIỂN VI

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 ...

CxL
KÍNH HIỂN VI

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 ...

CxL
Kính hiển viLx 400

Kính hiển vi

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001...

Lx 400
Kính hiển vi

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001...

Lx 400
Kính hiển viL x 300

Kính hiển vi

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001...

L x 300
Kính hiển vi

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001...

L x 300
máy quan phổ huỳnh quang tia XEDX 6000

máy quan phổ huỳnh quang tia X

Htek...

EDX 6000
máy quan phổ huỳnh quang tia X

Htek...

EDX 6000
Máy quang phổ huỳnh quang tia X EDX 8000

Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Htek ...

EDX 8000
Máy quang phổ huỳnh quang tia X

Htek ...

EDX 8000