Thiết Bị Thí Nghiệm

Máy lắc Vortex  VM-96T

Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Máy lắc Vortex

Khoảng tốc độ: 0 - 3000 rpm...

VM-96T
Cân điện tử KERNEMB 200-3

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 200g...

EMB 200-3
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 3 số lẻ, 200g...

EMB 200-3
Tủ môi trườngTH-G-180

Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Tủ môi trường

Thể tích buồng: 189 L, điều khiển l...

TH-G-180
Cân điện tử KERNEMB 200-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

EMB 200-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 200g...

EMB 200-2
Tủ ổn định môi trườngTH-G-300

Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Tủ ổn định môi trường

Thể tích buồng: 302 L...

TH-G-300
Cân điện tử KERNEMB 600-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

EMB 600-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 600g...

EMB 600-2
Cân điện tử KERNEMB 1000-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 1000g...

EMB 1000-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 1000g...

EMB 1000-2
Cân điện tử KERNEMB 2000-2

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 2000g, chuẩn...

EMB 2000-2
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 2 số lẻ, 2000g, chuẩn...

EMB 2000-2
Cân điện tử KERNEMB 500-1

Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 500g, chuẩn ...

EMB 500-1
Cân điện tử KERN

Cân điện tử 1 số lẻ, 500g, chuẩn ...

EMB 500-1