Máy đo chỉ số Octane-Cetane Máy đo chỉ số Octane-Cetane

Liên hệ để nhận giá

new

Máy đo chỉ số Octane-Cetane

Model: SX-150

Sản Xuất: Shatox

rate Shatox - Nga

Khả năng: • Xác định số octane trong xăng dầu động cơ. Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86. • Xác định số octane trong xăng dầu động cơ. Tuân th...

Khả năng:
• Xác định số octane trong xăng dầu động cơ. Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86.
• Xác định số octane trong xăng dầu động cơ. Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165.
• Xác định nhiệt độ đông đặc và loại nhiên liệu diesel.
• Thời gian xăng dầu phân hủy (ổn định oxy hóa). Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 525.
Thiết bị này chuyển sang chế độ hoạt động tương ứng. Ổn định Oxy hóa xác định phù hợp với GOST4039-88 (ASTM D 525)
Thiết bị sử dụng các vi mạch hẹn giờ, cho phép lưu trữ các kết quả đo với ngày và thời gian phân tích. Những dữ liệu này cũng được truyền vào máy tính.
Phần mềm máy tính đã bao gồm theo thiết bị - kết quả đo được thể hiện trên màn hình máy tính.
- Khoảng đo chỉ số Octane trong xăng dầu (ON): 40-125
- Giới hạn lỗi cơ bản chấp nhận được của chỉ số Octane, tối đa (ON): ± 0.5
- Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo Octane song song, tối đa (ON): ± 0.2
- Khoảng thời gian đo quá trình oxy hóa xăng dầu (phút): 50-2400
- Giới hạn chấp nhận lỗi cơ bản của thời gian đo quá trình oxy hoá xăng dầu (%): 5
- Khoảng đo chỉ số Cetane trong xăng dầu (CN): 20-100
- Giới hạn lỗi cơ bản chấp nhận được của chỉ số Cetane , tối đa (CN): ±1.0
- Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo Centane song song, tối đa (CN): ± 0.5
- Giới hạn lỗi chấp nhận được khi xác định điểm nhiệt độ thấp nhất của nhiên liệu diesel (độ C): ± 2
- Khoảng phạm vi xác định Kerosine trong nhiên liệu diesel (%): 0-95
- Xác định làm giảm điểm nhiệt độ thấp nhất cho nhiên liệu diesel (%): 3
- Giới hạn lỗi cơ bản chấp nhận được khi xác định Kerosene chứa trong nhiên liệu diesel (%): 0.2-1
- Giới hạn lỗi cơ bản chấp nhận được khi xác định điểm nhiệt độ thấp nhất (%): 0.01
- Khoảng thời gian đo (Giây): 1–5
- Nguồn điện cung cấp thiếu hiển thị tại ngưỡng (V): 5.4
- Thời gian sử dụng sản phẩm (Năm) >6
Kích thước
electronic module (mm): 100х210х40
sensor #1 and #2 (mm): 60х100
- Trọng lượng với sensor (gr): 850
- Cung cấp bao gồm:
• Electronic computing module
• Detector #1
• Đĩa phần mềm
• Cáp nối USB
• Sample imitator
• Hướng dẫn sử dụng
• Chứng nhận
• Chứng nhận bảo hành
• Túi đựng

Đặt mua


liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết