Kính hiển viMBL2000

Kính hiển vi

Độ phóng đại: 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi

Độ phóng đại: 1000 X, halogen 6V/20W...

MBL2000
Kính hiển vi MBL3000-T-PL

Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Kính hiển vi

Kính hiển vi ba mắt...

MBL3000-T-PL
Phân cực kế  P3000

Phân cực kế

...

P3000
Phân cực kế

...

P3000
Phân cực kế  P8000

Phân cực kế

...

P8000
Phân cực kế

...

P8000