Gemmy – Đài Loan

Nồi hấp tiệt trùng HL - 341

Nồi hấp tiệt trùng

Dung tích nồi hấp: 72 lít...

HL - 341
Nồi hấp tiệt trùng

Dung tích nồi hấp: 72 lít...

HL - 341
Máy ly tâmPLC – 02

Máy ly tâm

...

PLC – 02
Máy ly tâm

...

PLC – 02
Máy ly tâmPLC-036H

Máy ly tâm

...

PLC-036H
Máy ly tâm

...

PLC-036H
Máy ly tâmPLC - 025

Máy ly tâm

...

PLC - 025
Máy ly tâm

...

PLC - 025
Nồi hấp tiệt trùng TC-600

Nồi hấp tiệt trùng

283 L...

TC-600
Nồi hấp tiệt trùng

283 L...

TC-600
Nồi hấp tiệt trùng TC-339

Nồi hấp tiệt trùng

77 L...

TC-339
Nồi hấp tiệt trùng

77 L...

TC-339
Nồi hấp tiệt trùng TC-612

Nồi hấp tiệt trùng

339 L...

TC-612
Nồi hấp tiệt trùng

339 L...

TC-612
Nồi hấp tiệt trùng TC-500

Nồi hấp tiệt trùng

196 L...

TC-500
Nồi hấp tiệt trùng

196 L...

TC-500