Máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số Salinity Meter

Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số

đo mặn ao nôi trồng thủy sản...

Salinity Meter
Máy đo độ mặn cầm tay điện tử hiện số

đo mặn ao nôi trồng thủy sản...

Salinity Meter